Kapak Hastalıkları

Kapak  Hastalıkları

Kapak  hastalıkları  ülkemizde en sık görülen  üçüncü  suradaki  kalp  hastalığıdır.  Özellikle  romatizmal kökenli  kapak hastalıkları  ilk  sırayı  almaktadır.  Kalbinizde  4  adet  kapak  bulunmaktadır.  Bunlardan  iki tanesi  solda  diğer  ikisi  sağda yer  almaktadır.  En sık  etkilenen sol  tarafta  yer  alan  mitral  ve  aort  kapaklardır.  Etkikenme  genelde  darlık veya kaçak  akım  şeklinde  veya  herikiside  birden (darlık+ kaçak)  olabilir. 
Kapak hastalıkları  hafif orta ve ciddi  şeklinde  sınıflandırılmaktadır.    .