• Yayınlar
  • Bilimsel Faaliyetler

Yayınlar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: ERGÜN SEYFELİ

Doğum Tarihi: 03 MART 1973, KIRŞEHİR 

Öğrenim Durumu:
 

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Dönem Birincisi) 1997
Doktora / Tıpta Uzmanlık Kardiyoloji Erciyes Üniversitesi 2002

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Hafif hipertansif hastalarda sol ve sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarının doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.

Doktora Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdurrahman Oguzhan

Görevler: 

 

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör.

Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

1997- 2002

Uzman

Numune Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Sivas

Mayıs 2002-Ekim 2002

Askerlik

Bursa Asker Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, Bursa

2003-2004

Yrd.Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2002-2007

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2007-2009

Prof. Dr.

Acıbadem Üniversitesi

2013-2018

Projelerde Yaptığı Görevler:

  1. Aorta-kaval şant yapılan tavşanlarda ekzantrik hipertrofi, high-sensitif CRP ve BNP seviyesi üzerine carvedilol ve valsartan tedavisinin etkisi Araştırma Projesi, MKÜ. BAP, Proje no: 06 T-1001, Proje yöneticisi, 2006.

  2. Hipertansif Basal Septal hipertrofili hastalarda plazma Brain Natriüretik Peptid seviyelerinin tespiti. Araştırma Projesi, MKÜ. BAP, Proje no: 06 T 1002, Araştırmacı, 2006.

Pulmoner hipertansiyonu olan orak hücre anemisi hastalarında ekokardiyografik değerlendirme ve BNP, ANP ile CRP düzeyleri. Araştırma Projesi, MKÜ. BAP, Proje no: 06 T 1003, Araştırmacı, 2006.

 

İdari Görevler ve Görevlendirme:

Kurucu Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2002-2005

Dönem-IV Koordinatörlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2007-

Dahili Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008-

MKÜ Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği, 2007-

MKÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Çalışmalar Uzmanlar Kurulu Üyeliği, 2008-

MKÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2008-

Görevlendirme: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Koroner Anjiyografi Laboratuvarı, Perkutan Koroner Uygulamalar, Kasım 2002-Mayıs 2003, Kayseri

 

Kurslar:

Research Methodology Course, 29 Mayıs-2 Haziran 2005, Istanbul.

Aritmi Kursu, 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20-24 Eylül, 2006, Bodrum.

Ekokardiyografi Kursu, 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20-24 Eylül, 2006, Bodrum.

1. Transözefagial Ekokardiyografi Kursu, Türk Kardiyoloji Derneği, Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 16-17 Ekim, 2006, İstanbul.

Eğitim Becerileri Kursu, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Kasım 2006, Hatay.

A9. Akgül, F. F. Yalçın, C. Babayiğit, E. Seyfeli, T. Seydaliyeva, “Right ventricular and pulmonary functions in sickle cell disease patients with pulmonary hypertension,” Pediatr Cardiol, 27, 440-6. (2006).

A10. Akgül, F. I. Melek, T. Duman, E. Seyfeli, F. Yalçın, “Subclinical left ventricular dysfunction in multiple sclerosis,” Acta Neurol Scand, 114, 114-8 (2006).

A11. Seyfeli, E. M. Duru, G. Kuvandık, H. Kaya, F. Yalçın, “Effect of obesity on P wave dispersion and QT in women,” Int J Obes, 30, 957-61 (2006).

A12. Seyfeli, E. H. Guler, S. Akoglu, S. Karazincir, F. Akgul, H. Sağlam, T. Seydaliyeva, F. Yalcin, “Right ventricular diastolic abnormalities in rheumatoid arthritis and its relationship with left ventricular and pulmonary involvement. A tissue Doppler echocardiographic study,” Int J Cardiovasc Imaging, 22, 745-54 (2006).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Kardiyoloji Derneği

Metabolik Sendrom Derneği

Avrupa Kardiyoloji Derneği

 

Ödüller:

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 2006 yılı içinde Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinde yayınlanan 5 araştırma makalesine uluslararası A sınıfı dergilerde yayınlanan makalelere verilen ödül miktarının verilmesi kararı çerçevesinde “Seyfeli, E. H. Arınç, Y. Çiçek, İ. Özdoğru, H. Sağlam, A. Abacı, F. Yalçın, A. Ergin, “Akut miyokard infarktüslü hastalarda kollateral dolaşımın klinik, elektrokardiyografik ve anjiyografik parametrelerle değerlendirilmesi, Türk Kardiyol Dern Arş, 34:22-28, (2006)” isimli makale bu ödüle layık görülmüştür.
 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve vaka takdimleri:

A1. Oguzhan, A. A. Abaci, NK. Eryol, R. Topsakal, E. Seyfeli, “Colour tissue Doppler echocardiographic evaluation of right ventricular function in patients with right ventricular infarction,” Cardiology, 100, 41-6 (2003).

A2. Abaci, A. A. Oguzhan, R. Topsakal, E. Seyfeli, Y. Yilmaz, NK. Eryol, E. Basar, A. Ergin, “Intracoronary electrocardiogram and angina pectoris during percutaneous coronary interventions as an assessment of myocardial viability: comparison with low-dose dobutamine echocardiography,” Catheter Cardiovasc Interv, 60, 469-76 (2003).

A3. Topsakal, R. NK. Eryol, I. Ozdogru, E. Seyfeli, A. Abaci, A. Oguzhan, E. Basar, A. Ergin, S. Cetin, “Color Doppler tissue imaging to evaluate left atrial appendage function in patients with mitral stenosis in sinus rhythm,” Echocardiography, 21, 235-40 (2004).

A4. Topsakal, R. NK. Eryol, Y. Cicek, H. Sağlam, E. Seyfeli, A. Abaci, A. Oguzhan, A. Ergin, E. Basar, “Evaluation of left atrial appendage functions in patients with thrombus and spontaneous echo contrast in left atrial appendage by using color Doppler tissue imaging,” Ann Noninvasive Electrocardiol, 9, 345-51 (2004).

A5. Topsakal, R. NK. Eryol, A. Abacı, S. Oymak, Y. Yılmaz, I. Ozdoğru, E. Seyfeli, A. Oguzhan, A. Ergin, “The relation between chronic obstructive pulmonary disease and coronary collateral vessels,” Angiology, 56, 651-656 (2005).

A6. Arinc, H. H. Gunduz, A. Tamer, E. Seyfeli, M. Kanat, H. Ozhan, R. Akdemir, C. Uyan, “Tissue doppler echocardiography in evaluation of cardiac effects of subclinical hypothyroidism,” Int J Cardiol Imaging, 2, 1-10 (2005).

A7. Arinc, H. H. Gunduz, A. Tamer, E. Seyfeli, M. Kanat, H. Ozhan, R. Akdemir, C. Uyan, “Evaluation of the right ventricular function in patients with thyroid dysfunction,” Cardiology, 105, 89-94 (2005).

A8. Duru, M. I. Melek, E. Seyfeli, D. Taşkın, G. Kuvandık, H. Kaya, F. Yalçın, “QTc and P wave dispersion during migraine attacks,” Cephalalgia, 26, 672-7 (2006).

A9. Akgül, F. F. Yalçın, C. Babayiğit, E. Seyfeli, T. Seydaliyeva, “Right ventricular and pulmonary functions in sickle cell disease patients with pulmonary hypertension,” Pediatr Cardiol, 27, 440-6. (2006).

A10. Akgül, F. I. Melek, T. Duman, E. Seyfeli, F. Yalçın, “Subclinical left ventricular dysfunction in multiple sclerosis,” Acta Neurol Scand, 114, 114-8 (2006).

A11. Seyfeli, E. M. Duru, G. Kuvandık, H. Kaya, F. Yalçın, “Effect of obesity on P wave dispersion and QT in women,” Int J Obes, 30, 957-61 (2006).

A12. Seyfeli, E. H. Guler, S. Akoglu, S. Karazincir, F. Akgul, H. Sağlam, T. Seydaliyeva, F. Yalcin, “Right ventricular diastolic abnormalities in rheumatoid arthritis and its relationship with left ventricular and pulmonary involvement. A tissue Doppler echocardiographic study,” Int J Cardiovasc Imaging, 22, 745-54 (2006).
 

A13. Duru, M. E. Seyfeli, G. Kuvandık, H. Kaya, F. Yalçın, “Effect of weight loss on P wave dispersion in obese subjects,” Obesity 14, 1378-82 (2006).

A14. Melek, I. E. Seyfeli, M. Duru, F. Akgul, T. Duman, F. Yalçın,Autonomic dysfunction and repolarization abnormalities in patients with migraine attacks, Review,” Med Sci Monit. 2007 Mar;13(3):RA47-9. Review.

A15. Guler, H. E. Seyfeli, Ş. Günsah, M. Duru, F. Akgul, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, “P wave dispersion in patients with rheumatoid arthritis; its relation with clinical and echocardiographic parameters,” Rheumatol Int. 2007 Jul;27(9):813-8

A16. Seyfeli, E. A. Abaci, M. Kula, R. Topsakal, NK. Eryol, H. Arinc, I. Ozdogru, A. Ergin, “Myocardial Blush Grade to evaluate of myocardial viability in patients with acute myocardial infarction,” Angiology. 2007 Oct-Nov;58(5):556-60.

A17. Akgül, F. E. Seyfeli, İ. Melek, T. Duman, T. Seydaliyeva, E. Gali, F. Yalçın, Increased QT dispersion in sickle cell disease: effect of pulmonary hypertension,” Acta Haematol. 2007;118(1):1-6.

A18. Akgül, F. F. Yalçın, E. Seyfeli, E. Uçar, E. Gali, “Pulmonary hypertension in sickle cell disease: co-morbidities and echocardiographic findings,” Acta Haematol. 2007;118(1):53-60.

A19. Seyfeli, E. M. Duru, H. Sağlam, F. Akgul, G. Kuvandik, H. Kaya, F. Yalcin, “The association of aortic elastic properties with abnormalities of left ventricular diastolic function in asymptomatic patients with type 2 diabetic. A tissue Doppler imaging study,” Int J Clin Pract. 2008 Sep;62(9):1358-65.

A20. Seyfeli, E., A. Abaci, E. Ekici, A. Oguzhan, B. Tokgoz, F. Yalcin, C. Utas, “The Relationship Between Cardiac Troponins and Left Ventricular Mass Index in Patients with Chronic Renal Failure. Ren Fail. 2008;30(10):976-81.

A21. Balci D, Balci A, Karazincir S, Ucar E, Iyigun U, Yalcin F, E Seyfeli, Inandi T, Egilmez E. Increased carotid artery intima-media thickness and impaired endothelial function in psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Jan;23(1):1-6.

A22. Saglam H, Seyfeli E, Gul I, Duru M, Gokce C. Index of myocardial performance in patients with type 2 diabetes without hypertension and its relationship with clinical and echocardiographic parameters. J Diabetes. 2009 Mar;1(1):50-6.

A23. Yalçin F, Yalçin H, Seyfeli E, Akgul F. Stress-induced hypercontractility in patients with hypertension: an interesting imaging finding. Int J Cardiol. 2010 Aug 6;143(1):e1-3. Epub 2009 Jan 10.

A24. Yalcin H, Balci DD, Ucar E, Ozcelik N, Tasci C, Seyfeli E, Akgul F, Yalcin F. Myocardial perfusion is preserved in patients with soriasis without clinically evident cardiovascular disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Jul;23(7):798-802

 A25. Seyfeli E, Sarli B, Saglam H, Karatas CY, Ozkan E, Ugurlu M. The Relationship Between High-Sensitivity C-Reactive Protein Levels and Left Ventricular Hypertrophy in Patients With Newly Diagnosed Hypertension. J Clin Hypertens 2016 Jul;18(7):679-84

A26.Akgul F, Batyraliev TA, Fettser DV, Seyfeli E, Arystan AG, Seydaliyeva T, Gali E, Yalcin F, Sidorenko BA. Decreased Heart Rate Variability in Sickle Cell Anemia as Effect of Pulmonary Arterial Hypertension. Kardiologiia. 2019 Apr 17;59(4):39-44

 

Vaka takdimleri

A27. Savas, L. Y. Onlen, T. Kızıltan, A. Paurbager, E. Seyfeli, T. Turunc, F. Yalcin, “Fever of Unknown Origin Due to Left Atrial Myxoma,” Infectious Diseases of Clinical Practice, 3, 170-2 (2006).

A28 Seyfeli, E. S. Akoglu, S. Karazincir, F. Akgul, T. Seydaliyeva, M. Duru, F. Yalcin, “Giant left atrium mimicing as right thoracic imaging. Case-Report,” J Am Geriatr Soc, 54, 183-4. (2006).

A29. Akoglu, E. E. Seyfeli, S. Akoglu, S. Karazincir, “Retropharyngeal hematoma: As a complication of anticoagulant therapy,” Ear Nose Throat J. 2008 Mar;87(3):156-9.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Sözlü Bildiriler

B1. Seyfeli, E., M. Duru, H. Sağlam, F. Akgul, H. Kaya, F. Yalcin, “Effect of obesity on left ventricle diastolic function and Tei index in patients with asymptomatic type 2 diabetes mellitus,” II. Congress on New approaches in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol 29, Supplement to Clinical Cardiology, Poster no: 083, Bodrum, 2006.

B2. Seyfeli, E., A. Abaci, E. Ekici, A. Oguzhan, B. Tokgoz, F. Yalcin, C. Utas, “The change of cardiac troponins in patients with chronic renal failure overtime and its relationship with left ventricular mass index. The results of two years follow-up,” Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 826, Prague, 2006.

Poster Bildiriler

B3. Abaci, A., A. Oguzhan, A. Deliceo, H. Arinc, B. Kiranatli, N. K. Eryol, E. Seyfeli ve A. Ergin, “Effect of thrombolytic therapy on regression of ECG sign of myocardial infarction,” 2nd Int. Congress on Coronary Artery Disease from Prevention to Intervention, Florence, Abstract book, 95, 1998.

B4. Oğuzhan, A., A. Abacı, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci, İ. Özdoğru, E. Başar, A. Ergin, S. Çetin, “Evaluation of right ventricular function by colour Doppler tissue imaging can help to identify patients with right ventricular infarction,” 22. Congress of the European Society of Cardiology. Vol 21, Abstract Supplement, Poster no:668, Amsterdam, 2000.

B5. Topsakal, R., NK. Eryol, Y. Cicek, E. Seyfeli, A. Oguzhan, E. Basar, S. Çetin, “Evaluation of Left Atrial Appendage Functions in Patients With Thrombus and Spontaneous Echocardiographic Contrast in Left Atrial Appendage by Using Tissue Doppler Echocardiography,” Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, European Journal of Echocardiography Vol 2 ( suppl A), S88, Poster no: 504, France, 2001.

B6. Ozdoğru, I., R. Topsakal, A. Abacı, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci, M. Gür, A. Oguzhan, S. Çetin, “Evaluation of existence of atrial trombosis in amyloidosis by transesophageal echocardiography,” Abstracts of EUROECHO, the sixth Annual Meeting and Cardiovascular Surgery, Vol 29, Supplement to Clinical Cardiology, Poster no: P97, Bodrum, 2006.

B19. Akgul, F., E. Seyfeli, F. Yalcin, T. Seydaliyeva, “P Wave duration and dispersion in mitral valve prolapse,” Euro Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 453, Prague, 2006.

B20. Seyfeli, E., H. Guler, S. Akoglu, S. Karazincir, F. Akgul, H. Sağlam, T. Seydaliyeva, F. Yalcin, “Right ventricular diastolic abnormalities in rheumatoid arthritis and it’s relationship with left ventricular and pulmonary involvement. A tissue Doppler echocardiographic study,” Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 877, Prague, 2006.

B21. Seyfeli, E., M. Duru, H. Sağlam, F. Akgul, F. Yalcin, H. Kaya,Left ventricular diastolic functional abnormalities in asymptomatic patients with type II diabetes mellitus. It’s relation with aortic elastic properties. Tissue Doppler Echocardiograpic Study,” Euro Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 964, Prague, 2006.

B22. Seyfeli, E., S. Gorur, F. Akgul, M. Gur, T. Seydaliyeva, F. Yalcin, AN. Kiper, “Assessment of aortic elastic properties in patients with erectile dysfunction by conventional and colour tissue Doppler echocardiography,” Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 1107, Prague, 2006.

B23. Seyfeli, E., A. Oğuzhan, H. Arınç, H. Sağlam, İ. Özdoğru, R. Topsakal, A. Abacı, NK. Eryol, “The effect of septum and right ventricular free-wall on right ventricular diastolic function in mild hypertension - A Colour Tissue Doppler Echocardiographic Study,” Euro Abstracts of EUROECHO, the tenth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography, Vol 7, Suppl 1, Poster no: 1141, Prague, 2006.

B24. Kaya E, Sağlam H. Mutlu H. Seyfeli E. Büyükçelik A. Vardareli E. The effect of cardiotoxic chemotherapy on myocardial 18F-FDG metabolism in patient with breast cancer. Eur J nucl Med Mol Imaging 39(suppl 2): S354-383 2012.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve vaka takdimleri :

D1. Abacı, A. E. Seyfeli, “Diyabet ve Koroner Arter Hastalığı,” Türk Kardiyoloji Dergisi, 6, 6-11 Ek-1 (2003).

D2. Topsakal, R. NK. Eryol, E. Seyfeli, İ. Özdoğru, A. Abacı, A. Oguzhan, “Nifedipin GİTS’in sabah veya akşam uygulamasının ambulatuvar kan basıncı üzerine antihipertansif etkileri,” Türk Kardiyoloji Dergisi, 6, 94-97 (2003).

D3. Topsakal, R. H. Sağlam, NK. Eryol, B. Kıranatlı, E. Seyfeli, A. Abacı, A. Oğuzhan, A. Ergin, S. Çetin, “Diyabetik olmayan hipertansif ve normotansif hastalarda anjiyografik olarak koroner arter hastalığının karşılaştırılması,” MN Kardiyoloji, 10, 185-188 (2003).

D4. Abacı, A. A. Oğuzhan, I. Özdoğru, T. Sirkeci, O. Elönü, E. Seyfeli, B. Kıranatlı, S. Salur, A. Ergin, “Association of cardiovascular calcifications with coronary artery disease,” Türk Kardiyoloji Dern Arş, 32, 364-370 (2004).

D5. Ergin, A. NK. Eryol, S. Unal, A. Deliceo, R. Topsakal, E, Seyfeli, “Epidemiological and Pharmacological profile of congestive heart failure at Turkish Academic Hospitals,” Anadolu Kardiyol Derg, 4, 32-8 (2004).

D6. Topsakal, R. E. Seyfeli, Ergin A. Hipertansiyon ve Diyabet. Türk Kardiyoloji Dergisi, 7, 15-20 (2004).

D7. Topsakal, R. NK. Eryol, H. Sağlam, E. Seyfeli, H. Arınç, İ. Özdoğru, E. Başar, A. Ergin, “Akut ön duvar miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin sol ventrikülde trombüs ve spontan eko kontrast oluşumuna etkisinin multiplan transözefagial ekokardiografiyle değerlendirilmesi,” Türk Kardiyoloji Dergisi, 7, 6-10 (2004).

D8. Özdoğru, İ. M. Gür, M. Çalış, A. Doğan, T. İnanç, E. Seyfeli, N. Kalay, N. Özoğul, R. Topsakal, A. Ergin, “Romatoid artritli hastalarda sol ventrikül fonksiyonları ve aortun elastik özelliklerinin değerlendirilmesi,” Türk Kardiyoloji Dergisi, 8, 96-101 (2005).

D9. Akgül, F. E. Seyfeli, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, “Hiperlipidemiler,” Galenos Aylık Tıp Dergisi, 8, 37-46 (2005).

D10. Seyfeli, E. A. Oğuzhan, H. Arınç. H. Sağlam, İ. Özdoğru, R. Topsakal, A. Abacı, NK. Eryol, “Hafif hipertansif hastalarda sağ ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine septum ve sağ ventrikül serbest duvarının etkisi-Renkli doku Doppler ekokardiyografik çalışma,” MN. Kardiyoloji, 12, 90-6 (2005).

D11. Seyfeli, E. F. Akgül, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, “Angina Pektoris,” Galenos Aylık Tıp Dergisi, 8, 5-11 (2005).

D12. Seyfeli, E. H. Arınç, Y. Çiçek, İ. Özdoğru, H. Sağlam, A. Abacı, F. Yalçın, A. Ergin, “Akut miyokard infarktüslü hastalarda kollateral dolaşımın klinik, elektrokardiyografik ve anjiyografik parametrelerle değerlendirilmesi,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34, 22-28 (2006).

D13. Seyfeli, E. S. Görür, F. Akgül, M. Gür, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, AN. Kiper, “Erektil fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aortun elastik özelliklerinin konvansiyonel ve renkli doku Doppler ekokardiyografiyle değerlendirilmesi,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34, 292-297 (2006).

D14. Seyfeli, E. M. Duru, H. Sağlam, F. Akgül, T. Seydaliyeva, H. Kaya, F. Yalçın, “Asemptomatik Tip-2 Diabetik Hastalarda Obezitenin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu ve Tei İndeksi Üzerine Etkisi,” MN Kardiyoloji, 13, 167-174 (2006).

D15. Özdoğru, İ. E. Seyfeli, A. Doğan, T. İnanç, M. Gür, N. Kalay, NK. Eryol, R. Topsakal, A. Ergin, “Amiloidozlu hastalarda diyastolik fonksiyonların konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografiyle değerlendirilmesi,” MN Kardiyoloji, 13, 94-7 (2006).

D16. Gur, M. R. Yılmaz, R. Demirbag, E. Seyfeli, İ. Özdoğru, İ.H. Altıparmak, A. Doğan, T. İnanç, N. Kalay, “Hipertansiyon tanısı yeni konan hastalarda ürik asit düzeyleri ve aortanın elastik özellikleri arasındaki ilişki,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34, 223-229 (2006).

D17. Seyfeli, E. M. Duru, G. Kuvandık, H. Kaya, F. Yalçın, “Effect of weight loss on QTc dispersion in obese subjects,” Anadolu Kardiyol Derg, 6, 126-129 (2006).

D18. Seyfeli, E. F. Akgül, F. Yalçın, “Peripartum Kardiyomiyopatiler,” Turkiye Klinikleri J Int Med Sci ;24: 58-62 (2007).

D19. Akgül, F. E. Seyfeli, F. Yalçın, “Gebelik ve Kardiyomiyopatiler,” Türk Kardiyoloji Seminerleri, Şubat: 47-56 (2007).

D20. Akgül, F. E. Seyfeli, F. Yalçın, “Kararsız Angina Pektoriste Glikoprotein IIb/IIIa İnhibitörlerinin Kullanımı,” Turkiye Klinikleri J Int Med Sci;15: 78-86 (2007)

D21. Karazincir S, Balci A, E Seyfeli, Akoğlu S, Babayiğit C, Akgül F, Yalçin F, Eğilmez E. CT assessment of main pulmonary artery diameter. Diagn Interv Radiol. 2 :72-4 (2008)

D22. Seyfeli E., F. Akgül, F. Yalçın. Obezite ve Kardiyak Aritmiler. TAPE, Cilt 6, Sayı 1, Şubat 2008

 

Vaka Takdimleri

D23.Topsakal, R. NK. Eryol, E. Seyfeli, A. Koç, E. Başar, S. Çetin, “Ehlers-Danlos sendromlu bir olguda koroner arter diseksiyonu nedeniyle gelişen akut miyokard infarktüsü,” Türk Kardiyoloji Dern Arş, 28, 760-762 (2000).

D24. Karazincir, S. C. Babayiğit, A. Balcı, S. Akoğlu, E. Seyfeli, H. Sumbas, “Bronşektazili bir hastada geçikmiş tanı: Swyer-James/Macleod Sendromu,” Solunum Dergisi;1:55-57 (2007)

D25. Akoğlu, S. H. Kaya, E. Seyfeli, C. Babayiğit, F. Akgül, S. Karazincir, S. Asilyürek. The Effectiveness of Long-term Inhaled Iloprost in Addition to Oral Sildenafil Treatment in Severe Pulmonary Hypertension Associated with Sickle Cell Disease. Turkish Respiratory Journal:1;23-2 (2007)

D26. Seyfeli, E. F. Akgül, T. Seydaliyeva, M. Duru, F. Yalçın, “Asymmetric Septal Hypertrophy with Peri-Membraneous Septal Defect and Obstructive Right Ventricular Outflow Tract in a HCM patient, Case-Report,” Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2007;7(2):191-192

D27. Karakas, C.Y., C. Topaloglu, E. Canbolat, E. Seyfeli, F. Akgul Hyperthyroidism as a rare cause of complete AV block. A case report. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):67-8.

D28. Parmaksız HT, Elönü O, Duman U, Seyfeli E. A case of symptomatic right atrial lipoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jun;40(4):361-3

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü Sunumlar:

E1. Oguzhan, A., A. Abacı, E. Seyfeli, NK. Eryol, MT. Sirkeci, A. Koç, E. Başar, A. Ergin, S. Çetin, “Sağ ventrikül miyokard infarktüsünün tanısında renkli doku Doppler ekokardiyografi,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, SB-7, Antalya, 2000.

E2. Abacı, A., A. Oğuzhan, E. Seyfeli, E. Başar, B. Kıranatlı, N. El-Akhdar, A. Ergin, S. Salur, S. Çetin, “Türk toplumundaki normal koroner arter lümen çap ve alanları,” 7. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Bildiri Kitabı, SB-5, İstanbul, 2000

E3. Topsakal, R., NK. Eryol, Y. Çiçek, E. Seyfeli, A. Oguzhan, E. Başar, S. Çetin, “Sol atrial apendikste trombüs ve spontan eko kontrast saptanan hastalarda doku Doppler ekokradiyografi ile apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi,” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 29, Özel Ek, SB-84, Antalya, 2001.

E4. Topsakal, R., NK. Eryol, A. Abacı, S. Oymak, İ. Özdoğru, Y. Yılmaz, E. Seyfeli, A. Oguzhan, A. Ergin, “Kronik obstriktif akciğer hastalığının kollateral gelişimine etkisi,” 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 32, Özel Ek, SB-0137, Antalya, 2004.

E5. Akgül, F., E. Seyfeli, İ. Melek, F. Yalçın, T. Seydaliyeva, T. Duman, “Mitral kapak proplapsuslu hastalarda sessiz beyin infraktı: sessiz beyin infarktı sıklığı ve mitral kapak prolapsus şiddeti ile ilişkisi,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, Özel Ek, SB-056, Antalya, 2006.

 

Poster Bildirileri

E6. Abacı, A., A. Oguzhan, A. Deliceo, H. Arınç, B. Kıranatlı, NK. Eryol, E. Seyfeli, A. Ergin, “Trombolitik tedavinin miyokard infarktüsü sonrası patolojik Q dalga kaybı üzerine etkisi,” 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, P-213, Antalya, 1998.
 

E7. Eryol, NK., E. Başar, E. Seyfeli, A. Abacı, B. Kıranatlı, Ş. Ünal, R. Topsakal, A. Oguzhan, A. Ergin, S. Çetin, “Lezyonlu koroner arter ile göğüs ağrısı lokalizasyonu arasında bir ilişki var mı?,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, P-36, Antalya, 2000.

E8. Eryol, NK., E. Başar, A. Abacı, A. Oğuzhan, B. Kıranatlıoğlu, E. Seyfeli, A. Ergin, S. Çetin, “Diyabetik hastalarda kalp ve böbrek tutulumu yandaş mı seyrediyor ?,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, P-211, Antalya, 2000.

E9. Arınç, H., A. Oguzhan, Y. Çiçek, E. Seyfeli, A. Abacı, M. Gür, E. Başar, S. Çetin, “Doku Doppler ekokardiyografi ile saptanan hızlar önyük azalmasından etkilenmekte mi dir ?,” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 29, Özel Ek, P-178, İzmir, 2001.

E10. Arınç, H., M. T. Sirkeci, A. Ata, Y. Çiçek, E. Seyfeli, N. El-Akhdar, H. Katlandur ve A. Oğuzhan, “Antineoplastik ilaçların kardiyotoksisitelerinin tanısında troponin T ve doku Doppler ekokardiyografi”, 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 29, Özel Ek, P-247, İzmir, 2001.

E11. Özdoğru, İ., A. Abacı, R. Topsakal, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci; A. Koç, İ. Sarıkaya, A. Oguzhan, S. Çetin. Amiloidozlu hastalarda ekokardiyografik bulgular. 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 30, Özel Ek, P-274, Antalya, 2002.

E12. Özdoğru, İ., R. Topsakal, A. Abacı, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci; A. Koç, M. Gür, A. Oguzhan, S. Çetin, “Amiloidozlu hastalarda transözofagial ekokardiyografi ile trombüs sıklığının ve sol atriyal apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi,” 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 30, Özel Ek, P-276, Antalya, 2002.

E13. Abacı, A., R. Topsakal, A. Oğuzhan, NK. Eryol, E. Seyfeli, İ. Özdoğru, E. Başar, A. Ergin, “Koroner kollateral dolaşımı değerlendirmek için kullanılan anjiyografik yöntemlerin koroner kollateral akım indeksi ile karşılaştırılması,” 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 31, Özel Ek, P-139, Antalya, 2003.

E14. Arınç, H., H. Gündüz, A. Tamer, Y. Çiçek, E. Seyfeli, R. Akdemir, C. Uyan, “Hemodiyaliz hastalarında saptanan kapak yetmezliklerinin volüm durumu ile ilişkisi,” VI. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, P50, Antalya, 2004.

E15. Arınç, H., H. Gündüz, R. Akdemir, R. Ergüzel, M. Coşgun, E. Seyfeli, C. Uyan, “Sol ventrikül ileti geçikmeli normal koroner ve ejeksiyon fonksiyonlu hastalarda papiller kas fonksiyonunun belirmesinde doku Doppler ekokardiyografi,” 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 33, P-15, Antalya, 2005.

E16. Karazincir, S., C. Babayiğit, A. Balcı, S. Akoğlu, E Seyfeli, H. Sumbas, “Bronşektazili bir hastada geçikmiş tanı: Swyer-James/Macleod Sendromu,” 27. Türkiye Solumun Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2005.

E17. Seyfeli, E., M. Duru, H. Sağlam, F. Akgül, H. Kaya, F. Yalçın, “Asemptomatik tip 2 diyabetik hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ve onun aortik elastik özellikler ile ilişkisi. Doku Doppler ekokardiyografik çalışma,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, P-027, Antalya, 2006.

E18. Akgül, F., H. Güler, E. Seyfeli, F. Yalçın, T. Seydaliyeva, “Fibromyalji sendromunda sol kalp fonksiyonu. Doku Doppler ekokardiyografi çalışması,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, P-201, Antalya, 2006.

E19. Guler, H., E. Seyfeli, Ş. Günşah, M. Duru, F. Akgul, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, “Romatoid artritli hastalarda P dalga dispersiyonu ve onun ekokardiyografik ve klinik bulgular ile ilişkisi,” 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Kongre Kitabı, P-008, Antalya, 2006.

E20. Seyfeli, E., M. Duru, F. Akgul, H. Sağlam, F. Yalcin, “Myocard performance index in asymptomatic, normotensive patients with type 2 diabetes mellitus and its relation with clinical and echocardiographic variables,” IV. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 15-18 Mart, P-40, Antalya, 2007.

E21. Seyfeli, E., CY. Karakaş, S. Gürbüz, N. Küçükler, F. Akgül. The relationship between high-sensitivity C-reactive protein and left ventricular geometry, and function in the patients with essential hypertension. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Suppl 2, P-127, Istanbul, 2008.

Bilimsel Faaliyetler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


Sözlü Sunumlar:


E1. Oguzhan, A., A. Abacı, E. Seyfeli, NK. Eryol, MT. Sirkeci, A. Koç, E. Başar, A. Ergin, S. Çetin, “Sağ ventrikül miyokard infarktüsünün tanısında renkli doku Doppler ekokardiyografi,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, SB-7, Antalya, 2000.

E2. Abacı, A., A. Oğuzhan, E. Seyfeli, E. Başar, B. Kıranatlı, N. El-Akhdar, A. Ergin, S. Salur, S. Çetin, “Türk toplumundaki normal koroner arter lümen çap ve alanları,” 7. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Bildiri Kitabı, SB-5, İstanbul, 2000

E3. Topsakal, R., NK. Eryol, Y. Çiçek, E. Seyfeli, A. Oguzhan, E. Başar, S. Çetin, “Sol atrial apendikste trombüs ve spontan eko kontrast saptanan hastalarda doku Doppler ekokradiyografi ile apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi,” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 29, Özel Ek, SB-84, Antalya, 2001.

E4. Topsakal, R., NK. Eryol, A. Abacı, S. Oymak, İ. Özdoğru, Y. Yılmaz, E. Seyfeli, A. Oguzhan, A. Ergin, “Kronik obstriktif akciğer hastalığının kollateral gelişimine etkisi,” 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 32, Özel Ek, SB-0137, Antalya, 2004.

E5. Akgül, F., E. Seyfeli, İ. Melek, F. Yalçın, T. Seydaliyeva, T. Duman, “Mitral kapak proplapsuslu hastalarda sessiz beyin infraktı: sessiz beyin infarktı sıklığı ve mitral kapak prolapsus şiddeti ile ilişkisi,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, Özel Ek, SB-056, Antalya, 2006.

 

Poster Bildirileri


E6. Abacı, A., A. Oguzhan, A. Deliceo, H. Arınç, B. Kıranatlı, NK. Eryol, E. Seyfeli, A. Ergin, “Trombolitik tedavinin miyokard infarktüsü sonrası patolojik Q dalga kaybı üzerine etkisi,” 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, P-213, Antalya, 1998.

E7. Eryol, NK., E. Başar, E. Seyfeli, A. Abacı, B. Kıranatlı, Ş. Ünal, R. Topsakal, A. Oguzhan, A. Ergin, S. Çetin, “Lezyonlu koroner arter ile göğüs ağrısı lokalizasyonu arasında bir ilişki var mı?,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, P-36, Antalya, 2000.

E8. Eryol, NK., E. Başar, A. Abacı, A. Oğuzhan, B. Kıranatlıoğlu, E. Seyfeli, A. Ergin, S. Çetin, “Diyabetik hastalarda kalp ve böbrek tutulumu yandaş mı seyrediyor ?,” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 28, Özel Ek, P-211, Antalya, 2000.

E9. Arınç, H., A. Oguzhan, Y. Çiçek, E. Seyfeli, A. Abacı, M. Gür, E. Başar, S. Çetin, “Doku Doppler ekokardiyografi ile saptanan hızlar önyük azalmasından etkilenmekte mi dir ?,” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 29, Özel Ek, P-178, İzmir, 2001.

E10. Arınç, H., M. T. Sirkeci, A. Ata, Y. Çiçek, E. Seyfeli, N. El-Akhdar, H. Katlandur ve A. Oğuzhan, “Antineoplastik ilaçların kardiyotoksisitelerinin tanısında troponin T ve doku Doppler ekokardiyografi”, 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 29, Özel Ek, P-247, İzmir, 2001.

E11. Özdoğru, İ., A. Abacı, R. Topsakal, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci; A. Koç, İ. Sarıkaya, A. Oguzhan, S. Çetin. Amiloidozlu hastalarda ekokardiyografik bulgular. 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 30, Özel Ek, P-274, Antalya, 2002.  

E12. Özdoğru, İ., R. Topsakal, A. Abacı, NK. Eryol, E. Seyfeli, MT. Sirkeci; A. Koç, M. Gür, A. Oguzhan, S. Çetin, “Amiloidozlu hastalarda transözofagial ekokardiyografi ile trombüs sıklığının ve sol atriyal apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi,” 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 30, Özel Ek, P-276, Antalya, 2002.

E13. Abacı, A., R. Topsakal, A. Oğuzhan, NK. Eryol, E. Seyfeli, İ. Özdoğru, E. Başar, A. Ergin, “Koroner kollateral dolaşımı değerlendirmek için kullanılan anjiyografik yöntemlerin koroner kollateral akım indeksi ile karşılaştırılması,” 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 31, Özel Ek, P-139, Antalya, 2003.  

E14. Arınç, H., H. Gündüz, A. Tamer, Y. Çiçek, E. Seyfeli, R. Akdemir, C. Uyan, “Hemodiyaliz hastalarında saptanan kapak yetmezliklerinin volüm durumu ile ilişkisi,” VI. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, P50, Antalya, 2004.

E15. Arınç, H., H. Gündüz, R. Akdemir, R. Ergüzel, M. Coşgun, E. Seyfeli, C. Uyan, “Sol ventrikül ileti geçikmeli normal koroner ve ejeksiyon fonksiyonlu hastalarda papiller kas fonksiyonunun belirmesinde doku Doppler ekokardiyografi,” 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 33, P-15, Antalya, 2005.

E16. Karazincir, S., C. Babayiğit, A. Balcı, S. Akoğlu, E Seyfeli, H. Sumbas, “Bronşektazili bir hastada geçikmiş tanı: Swyer-James/Macleod Sendromu,” 27. Türkiye Solumun Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2005.

E17. Seyfeli, E., M. Duru, H. Sağlam, F. Akgül, H. Kaya, F. Yalçın, “Asemptomatik tip 2 diyabetik hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ve onun aortik elastik özellikler ile ilişkisi. Doku Doppler ekokardiyografik çalışma,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, P-027, Antalya, 2006.

E18. Akgül, F., H. Güler, E. Seyfeli, F. Yalçın, T. Seydaliyeva, “Fibromyalji sendromunda sol kalp fonksiyonu. Doku Doppler ekokardiyografi çalışması,” 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Cilt 34, P-201, Antalya, 2006.

E19. Guler, H., E. Seyfeli, Ş. Günşah, M. Duru, F. Akgul, T. Seydaliyeva, F. Yalçın, “Romatoid artritli hastalarda P dalga dispersiyonu ve onun ekokardiyografik ve klinik bulgular ile ilişkisi,” 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Kongre Kitabı, P-008, Antalya, 2006.

E20. Seyfeli, E., M. Duru, F. Akgul, H. Sağlam, F. Yalcin, “Myocard performance index in asymptomatic, normotensive patients with type 2 diabetes mellitus and its relation with clinical and echocardiographic variables,” IV. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 15-18 Mart, P-40, Antalya, 2007.

E21. Seyfeli, E., CY. Karakaş, S. Gürbüz, N. Küçükler, F. Akgül. The relationship between high-sensitivity C-reactive protein and left ventricular geometry, and function in the patients with essential hypertension. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Suppl 2, P-127, Istanbul, 2008.