Hiperlipidemi

Hiperlipidemi

Kolesterol  vücudun-hücrelerin en  önemli  yapı taşlarından  biridir. Yani  olmazsa olmaz  maddelerden biridir. Yapılan  çalışmalarda damar tıkanıklığının en  önemli  risk faktörlerinden biridir.  Kolesterol yüksekliği koroner  arter  hastalarının  ?’de görülen  en  sık 3  (diğer  ikisi sigara ve hipertansiyon) risk  faktöründen  biridir.   

Total kolesterol  değerindeki  her  ’luk artış koroner arter hastalığı riskini  -30 arttırmaktadır.  Kolesterol  yüksekliği  ne kadar  erken  yaşta  başlarda  ve ya ailesel  hiperkolesterolomisi  olanlar daha  fazla risk  altındadır.

Kolesterol  yüksekliğinin tedavisi öncelikle diyet  ve egzersiz ile  başlar.  Şayet bunlarla  hedeflenen  değerlere  ulaşılamaz ise  ilaç tedavisi  uygulanır.