Kalp Dışı Damar Hastalıkları

Kalp Dışı Damar Hastalıkları

İnsan vücudundaki  damar  sistemi  aslında  bir  bütünün  parçasıdır. Yani  ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı damar sisteminin her yerini  tutabilir. Beyin, kollar, böbrek, bacak, bağırsak damarlarını da tutabilir. Aşağıdaki  grafikte de  görüldüğü  gibi  eğer bir kişinin  kalp  damarlarında  tıkanıklık  varsa  aynı  zamanda   beyin veya  bacak  damarlarında da  tıkanıklık olabilir. 

Periferik  damar tıkanıklığı (Bacak  damar  tıkanılığı)  

 • Elli yaş üstü  erkeklerde  sık
 • 40-60 y %2,  70 y üstü  %6 oranında  görülmektedir.  
 • En sık rastlanılan risk fak: Sigara, Kolesterol  yüksekliği, Şeker hastalığı, Hipertansiyon  

En sık rastlanılan  bulgu  özellikle yürüme  sırasında  ortaya çıkan  baldır, kalça  bölgesinde ortaya çıkan ve  dinlenmekle  geçen ağrıdır.  Eşlik eden  diğer bulgular  ise tabloda  sunulmuştur.  

Tedavide  tıbbi tedavi,  cerrahi ve  endovasküler yöntemler (Balon  ve  stent  )  kullanılmaktadır. 

 

Karotis (Beyin  damarı) Arter Tıkanıklığı 

 • İnme’lerin yaklaşık den sorumludur.
 • En sık damarın çatallanma (beyin içine girmeden)  bölgesinde gelişmekte
 • Ateroskleroz, disseksiyon, travma, FMD, Radyasyon
 • Klasik kardiovasküler risk faktörleri  önemli
 • Diğer vasküler hastalıklara eşlik etmekte

Tedavi: 

Üst Ekstremite  (Kol damarları)  Arter Darlıkları  

 • 50y üstü erkeklerde sık.
 • Sol tarafta sağa göre 3 kat daha sık 

Abdominal Aort Anevrizması

 • Sıklığı  65y üstü  erkeklerde  %4-8, kadınlarda % 0.5-1 
 • 3 cm üstü  hastalık başlangıcı-dilatasyon, 4.5 cm üstü  anevrizmatik dilatasyon 
 • Diğer vasküler hastalıklarla aynı  risk  faktörlerine  sahip
 • Çoğunlukla asemptomatik (Sessiz katil)